Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

Koulutuksia, joissa olen viime aikoina toiminut kouluttajana:


12.-13.2.2019 neljäs kaksipäiväinen traumakoulutus Oulun yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille 


Traumaattiset kokemukset, mielenterveys ja posttraumaattinen kasvu ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa.

Oulun Yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 6.-7.4.2018


Kriisi- ja traumapsykologia, voimavarakeskeinen kriisi- ja traumatyö sekä posttraumaattinen kasvu psykoterapiassa.

Oulun Yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan Ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutusohjelma kevät 2017.


Kriisi- ja traumapsykologia, voimavarakeskeinen kriisi- ja traumatyö sekä posttraumaattinen kasvu psykoterapiassa.

Oulun Yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan Ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutusohjelma kevät 2016 


Mindfulness psykoterapiassa 

Helsingin ja Päijät-Hämeen kesäyliopistojen tunnetaitovalmentajakoulutukset 2016 ja 2017


Opinnäytetöitäni:

Traumaattisista kokemuksista toipuminen voimavarakeskeisessä psykoterapiassa - Terapeuttinen tila, kehomielen tietoisuustaidot, mallitetut myönteiset mielikuvat ja positiiviset suggestiot posttraumaattisen kasvun edistäjinä.

Opinnäytetyö vaativan erityistason psykoterapian koulutusohjelmassa Lyhytterapiainstituutissa Helsingissä 29. tammikuuta 2014


Tarinoita vanhemmuudesta - Ratkaisukeskeinen ja narratiivinen vanhempaintyö kehitysvammaisten lasten perheitten kanssa

Lopputyö erityistason ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksessa Lyhytterapiainstituutissa Helsingissä 16. tammikuuta 2011


Merkitykselliset ihmissuhteet ja vuorovaikutus vanhuudessa - Psykodynaamisesta ja elämänkaaren perspektiivistä

Lisensiaatin tutkimus Helsingin yliopistossa 1994


Kirjoitan myös satuja, joista tärkeimmät sisältyvät Ritari Helmirinnan kehitystarinaan:

Ritari Helmirinnan seikkailut

Narratiiviset sadut 2004 - 2019


Aikaisemmin pitämiäni koulutuksia ja luentoja… Aiheita, joista olen edelleen kiinnostunut


Työntekijöiden jaksaminen ja psykologista pääomaa vahvistava työorientaatio vaativassa vammaistyössä.

Vammaistyö 2014 -foorumi. Helsingin messukeskus 20.-21.5.2014.


Vanhemmuus ja läheisverkostot voimavaroina kehitysvammatyössä. Voimavarakeskeiset työmenetelmät vuorovaikutuksessa ja kumppanuudessa.

Koulutuspäivä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle Helsingissä 26.5.2014


Ammatillisuus kriisien ja traumojen kohtaamisessa. Työntekijöiden henkilökohtaiset ja ammatilliset voimavarat, myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen tunnistaminen sekä voimauttavat työmenetelmät.

Kriisi- ja traumatyön koulutusohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon amattilaisille. Helsinki 10.6.2014. 


Narratiivinen ja ratkaisukeskeinen työote kriisi- ja traumatyössä.

Kriisi- ja traumatyön koulutusohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Helsinki 13.5.2014.


Ammatillisuus yksilöllisen seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin toteutumisen tukena. Suomen seksologisen seuran kevätseminaari "Onko lupa nauttia?" Helsingin Kirjalla 25.4.2014

 

Mielenterveys ja posttraumaattinen kasvu.

Kriisi- ja traumatyön koulutusohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. 20.3.2014


Ihmissuhteisiin kiinnittyminen ja suhteissa toimiminen.

Kisällin ja Harjulanmäen yhteisökoulutus Vihdissä 11.12.2013. http://www.kisallipaja.fi/fi/Kis%C3%A4lli/Narratiivisuus+ja+oppiminen.html


Taitavaa läsnäoloa ja tietoista hyvinvointia! 

Tietoisuustaidot - Tietoinen läsnäolo – Mindfulness – Kehotietoisuus.

Henkilöstön työhyvinvointipäivä. Marraskuu 2013


Organisaation ja työyhteisöjen psykologinen ja suhdepääoma sekä niiden johtaminen.

Luento 13.11.2013


Kehityksellinen näkökulma kriisi- ja traumatyössä. 

Kriisi- ja traumatyön koulutusohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. 22.10.2013. 


Kriisityön viitekehyksiä, vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja menetelmiä kriisien ja traumojen kohtaamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä.

Kriisi- ja traumatyön koulutusohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. 3.9.2013. 


Tukea antavan keskustelun ja ohjaustyön narratiivinen kartta ja sen peruskäsitteet.

Vammaistyön vuorovaikutusyhteisöjen koulutuksellinen kehittämishanke. 16.10.2013.


Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote ja vuorovaikutus kehitysvammatyössä.

Voimavara- ja ratkaisukeskeisten työmenetelmien tausta-ajatuksia: identiteetin, oppimisen ja toimintakyvyn näkökulmat.

Vammaistyön vuorovaikutusyhteisöjen koulutuksellinen kehittämishanke. 16.9.2013.


Organisaation psykologista ja suhdepääomaa vahvistava johtajuus. Kevät 2013


Osaamisen johtaminen - Organisaation ja työyhteisöjen psykologinen ja suhdepääoma sekä niiden johtaminen. Kevät 2013.


Ammatillinen vertaistuki Helsingin vammaispalveluissa

Kehitysvammaisten ja autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden psykiatriset ja neuropsykiatriset palvelut –valtakunnallinen seminaari 22.11.2012 Helsingin Vuosaaressa


Ihmissuhteissa kehkeytyvä tietoisuus itsestä.

Luento kehitysvammaisten mielenterveyden tukemisen Studia Generalia –sarjassa 29. lokakuuta 2012


Kehityksellinen näkökulma kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyteen.

Luento kehitysvammaisten mielenterveyden tukemisen Studia Generalia –sarjassa 10. syyskuuta 2012


Vanhemmuus ja läheisverkostot voimavaroina kehitysvammatyössä.
Voimavarakeskeiset työmenetelmät vuorovaikutuksessa ja kumppanuudessa.

KAREA – Koulutuspäivät 30.10.2012 Kouvolassa.


Suhteissa eläminen.
Ihmissuhteet, kiinnittyminen, tunteiden säätely ja oman toiminnan hallinta. 
 Luento 23.10.2012


Nautinnollisesti lentoon!
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia lentopelon voittamiseksi

WORKSHOP –esitys Lyhytterapiainstituutin Vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutuksessa Helsingissä 14.9.2012


Miten auttaa kehitysvammaista henkilöä oppimaan ja tulemaan tietoiseksi omasta hyvinvoinnistaan?

Kehitysvammaliiton Tue minua näin –koulutus Helsingissä 26.9.2012


Narratiivinen työote kehitysvammatyössä. Ymmärretyksi tulemisen edellytysten vahvistaminen vuorovaikutuksessa.

Kehitysvammahoitotyön verkostopäivät Tampereen Wärjäämöllä 19.-20.4.2012


Muutoksen hallinnan yksilölliset ja yhteisölliset strategiat ja tarinat, joita nämä synnyttävät

Kehitysvammaliitto & Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri. Maaliskuu 2012


Narratiivisella kartalla muutoksessa.
Nykytilaa ja tulevaisuutta koskevaan tietoon ja ymmärrykseen perustuva muutoksen ohjaus
yksilön ja organisaation näkökulmasta.

Kehitysvammaliitto & Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri. Tammikuu 2012


Kehon ja mielen harjoittaminen ja hyvinvointi
Henkilökohtaisen hyvinvointitavoitteen asettaminen

Kehon ja mielen harjoittamisen ja hyvinvoinnin kurssi Karjalohjalla 10.- 12.6.2011


Narratiivisuus ja tukea antavissa suhteissa mahdollistuva toiminta sekä oppiminen

ETEVAn asumisyhteisöjen narratiivista oppimista koskeva koulutuskokonaisuus Elokuu 2011


Narratiivisuus & Oppiminen ja oman elämän hallinnan taitojen vahvistuminen.

Kisälli – Harjulanmäen narratiivinen prosessikoulutus. Toukokuu 2011.


Uuteen kotiin! Kehitysvammaisen henkilön valmentaminen – henkilöstön valmistautuminen muutokseen. Muutosvalennus 2011.


Narratiivinen psykoterapia ja vanhemmuutta tukevat narratiiviset keskustelut.

Erityistason psykoterapiakoulutuksen lopputyötä koskeva esitys helmikuussa 2011


Arvostava dokumentaatio - Eettisiä näkökulmia kirjaamiseen

Vammaispalvelujen kirjaamiskoulutus 2010.


Asukkaiden näkökulma hyvään asumiseen.

Kehitysvammaisten kevään 2009 arvo- ja asukasfoorumityöskentelyn tuloksia ja kokemuksia muuttovalmennuksista 2009 – 2010.

Tmi Pirjo-Leena Malassu, Iso Roobertinkatu 38-40 T 2 a, 00120 HELSINKI, Puh. 0415181916

  näytä normaaliversio » Ylös