Mobiili

Kuinka työskentelen Hieman minusta ja työskentelytavastani:

"Olen työskennellyt tutkijana (mielenterveys, ikääntyminen, toimintakyky ja merkitykselliset ihmissuhteet), työn ja työyhteisöjen kehittäjänä, kouluttajana, työnohjaajana ja valmentajana sekä psykoterapeuttina suurimman osan elämästäni Helsingin seudulla. Vastaanottotyöni lisäksi toimin osa-aikaisesti Helsingin kaupungilla henkilöstön ja johtamisen kehittämis- ja koulutustehtävissä vuoteen 2016 saakka, jolloin ryhdyin kokoaikaiseksi psykoterapeutiksi, työnohjaajaksi ja kouluttajaksi omassa yrityksessäni. 

Psykoterapiassa ja työnohjauksissa kohtaan työelämässä toimivia, opiskelevia tai jo työelämästä eläkkeelle siirtyneitä ihmisiä erilaisissa elämän käännekohdissa, uupumus-, muutos- ja kriisitilanteissa sekä työn ja henkilökohtaisen elämän yhteen sovittamisen solmukohdissa. Pyrin auttamaan asiakkaitani käyttäen menetelmiä, joiden avulla kognitiivinen, emotionaalinen, toiminnallinen ja kehollinen oman elämän asioiden integroiva käsittely ja hallinta vähitellen tulevat tietoisiksi ja mahdollisiksi terapiassa ja sen ulkopuolella. Tarkastelen ihmisen kokemuksellisuutta ja elämänkulkua yksilöllisinä ja yhteisöllisinä asioina käyttäen menetelmiä, joissa ihmisten henkilökohtaiset kokemukset liittyvät merkityksellisten läheisten ja yhteisöjen elämään ja historiaan. Psykoterapiassa tarkastellaan aina ihmisen rakentumista suhteessa toisiin ihmisiin, varhaisiin ja elämänaikaisiin merkityksellisiin henkilöihin. Psykoterapiassa olen voinut auttaa asiakkaitani erilaisten pelkojen, pakko-oireiden, jännitystilojen, post-traumaattisen stressin, univaikeuksien ja toiminnallisten häiriöitten hallintaan ja korjautumiseen interventioilla, joissa käytän mielikuva-, kehotietoisuus-, mindfulness- ja rentoutusmenetelmiä sekä kliinistä hypnoosia keskustelevan työskentelyn ohessa. Mielenterveyden ja psykososiaalisen toimintakyvyn sekä kehollisen kokemisen ongelmien hoitaminen sekä kriisien ja traumaattisten kokemusten vakauttava ja korjaava hoito psykoterapiassa voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia prosesseja henkilön yksilöllisen tilanteen ja tarpeitten mukaisesti. 

Olen kiinnostunut myös kehitysvammaisten ihmisten psykososiaalisen toimintakyvyn ja oppimisprosessien erityispiirteistä ja ollut kehittämässä näiden arvioinnin ja tukemisen menetelmiä – tarjoan vastaanotollani keskusteluaikoja vammaisten lasten vanhemmille vanhemmuuteen ja lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä lapsen eri ikäkausina ja elämänvaiheissa. Vanhemmuutta tukevia keskustelu- ja konsultaatioaikoja tarjoan myös muille kuin vammaisten lasten vanhemmille.

Haluan tarjota asiakkailleni läsnäoloa ja kohtaamisia, jotka ovat turvallisia ja tukea antavia sekä innostavia ja voimaa tuovia! Luomme yhdessä terapeuttisen tilan, jossa vaikeistakin kokemuksista toipuminen, toivon virittyminen ja myönteinen muutos on mahdollista. Ota yhteyttä minuun sähköpostitse, tekstiviestillä tai nettisivujeni kautta!”


Vapaita aikoja psykoterapiaan ja työnohjauksiin löytyy sopimuksen mukaan:

Työskentelen tällä hetkellä päätoimisesti oman toiminimeni puitteissa psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana.

Vastaanottoni sijaitsee Töölössä osoitteessa Humalistonkatu 5 A 2.

Yhteydenotot sähköpostitse malassup@welho.com tai näiden nettisivujeni "ota yhteyttä" kohdan kautta!
Tmi Pirjo-Leena Malassu, Iso Roobertinkatu 38-40 T 2 a, 00120 HELSINKI, Puh. 0415181916Mobiili