Mobiili

Palveluitani ovat


Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä tukea antava psykoterapia (lyhyt- ja pitkäkestoinen, yksilöt, ryhmät ja perheet, pariterapia, Kela-pätevyys aikuisten ja yli 15-vuotiaitten nuorten psykoterapiaan); vanhemmuuden tuki (lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset, lapsen sairauteen ja vammaisuuteen liittyvät kysymykset); vaativan asiakastyön, ratkaisukeskeisen psykoterapian, työyhteisöjen ja tiimien, johtoryhmien, esimiesten ja projektityön yksilö- ja ryhmätyönohjaus sekä konsultointi (mm. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyön sekä kasvatuksen ja opetuksen sekä psykoterapian); yksilökohtainen ja ryhmien psykologinen valmennus (ratkaisukeskeinen Re-Teaming Coaching, tietoisuustaitojen harjoittaminen Mindfulness-pohjaisin menetelmin, suggestiivinen ja mielikuvatyöskentely); luennointi ja prosessikoulutukset (katso koulutussisältöjä osoitteessa www.malassupirjoleena.fi). 

Erityisaloina toimintakyky, kriisi- ja traumatyö ja posttraumaattisen kasvun tukeminen, elämänkaaripsykologia, ikääntyminen, kehitysvammaisuus, sukupuoli-identiteettikysymykset, vanhemmuus, työhyvinvointi, asiakastyön työmenetelmät (vuorovaikutusmenetelmät, kriisi- ja traumatyön menetelmät, toimintakyvyn arviointi ja tukeminen, oppimista tukevat menetelmät), positiivinen psykologia ja positiivinen etiikka. Pätevyys ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttajana ja ratkaisukeskeisessä psykoterapiakoulutuksessa olevien koulutuspsykoterapeuttina toimimiseen (VET). 


Psykoterapiavastaanottoni 

Osoitteessa Humalistonkatu 5 A 2 00250 Helsinki

Psykoterapian hinta vuonna 2019 on 95 € / 45 minuuttia ja 175 € / kaksoisaika 90 minuuttia. Pitkissä psykoterapioissa sopimuksen mukaan.

KELAn kuntoutuspsykoterapioista KELA korvaa 57,60 € / 45 minuuttia. KELA-terapian omavastuuosuus sopimuksen mukaan.

Otan asiakkaita sekä lyhytkestoisiin että pitkiin yksilöpsykoterapioihin (myös KELA-terapiaan), pariterapiaan, vanhempainohjaukseen ja konsultaatioihin. Aikoja on rajoitetusti vapaina, mutta niitä kannattaa kysyä! Sivustoa päivitetään..

Tmi Pirjo-Leena Malassu, Iso Roobertinkatu 38-40 T 2 a, 00120 HELSINKI, Puh. 0415181916Mobiili